שירת הבקשות בעיר אילת

שירת הבקשות בעיר אילת

יום שבת

לראשונה יקיים המרכז לתרבות האנדלוסית בשיתוף עיריית אילת והגרעין התורני את שירת הבקשות בשבת“פרשת נוח” בבית הכנסת“שיח ישראל” 

בתוכנית שירת הבקשות ותפילות חגיגיות בליווי אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן אברהם אדרי .