שבת זכורשירת הבקשות" />
קונצרט שירת הבקשות פרשת שבת זכור" title="קונצרט שירת הבקשות פרשת "ויקרא"
שבת זכור" border="0">

קונצרט שירת הבקשות פרשת "ויקרא"
שבת זכור

יום חמישי
26.03.2020
20:00

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "ויקרא", פרשה החותמת את סדרת הבקשות העוסקת בסיפור מגילת אסתר, בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "רצד"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "יהגה שבחך חכי"

פיוטים נבחרים: "אשיר בזמירות ורננים" , "חלף הסתיו ונגמר", "אשאף אל כביר חוס נא על נפשי"

הקצידא: "אן חנה" / "משיח מלכי עבדך"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"

לרכישת כרטיסים