שבת זכורשירת הבקשות" />
קונצרט שירת הבקשות פרשת שבת זכור" title="קונצרט שירת הבקשות פרשת "ויקרא"
שבת זכור" border="0">

קונצרט שירת הבקשות פרשת "ויקרא"
שבת זכור

יום שבת

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "ויקרא", פרשה החותמת את סדרת הבקשות העוסקת בסיפור מגילת אסתר, בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "רצד"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "יהגה שבחך חכי"

פיוטים נבחרים: "אשיר בזמירות ורננים" , "חלף הסתיו ונגמר", "אשאף אל כביר חוס נא על נפשי"

הקצידא: "אן חנה" / "משיח מלכי עבדך"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"