קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "בשלח"

יום שבת

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "בשלח", פיוטים העוסקים בסיפור נס קריעת ים סוף ויציאת מצריים, בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "חגאז למשרקי"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "זכרו שבת היקרה"

פיוטים נבחרים: "אל עליון" , "יום ליבשה", "מלכי מקדם אלוקים"

הקצידא: "יפה ותמה"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"