קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "בא"

יום חמישי
30.01.2020
20:00

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "בא", בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "חגאז לכביר"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "יודוך רעיוני"

פיוטים נבחרים: "אוחיל יום יום", "בת אהובה יעלה יעלה בואי לגני"

הקצידא: "אוחילה לאל"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"

לרכישת כרטיסים