קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "ויצא"

יום שבת

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "ויצא", בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "רמל למיא" / "צביהן"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "אעיר כנשר"

פיוטים נבחרים: "שולמית בשיר יספה" , "אודה לאל בשירה", "יושבת בנדוד"

הקצידא: "מייחל ומצפה"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"