קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "תולדות"

יום שבת

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "תולדות", בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "רמל למיא" / "צביהן"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "להודות מה טוב בחיבת"

פיוטים נבחרים: "מה יפית יפה" , "אומר לה' מחסי", "לדוד שירו ומזמור"

הקצידא: "איש האלוקים"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"