קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "חיי שרה"

יום שבת

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "חיי שרה", בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "רצד"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "שירו בשיר חדש"

פיוטים נבחרים: "מצוק זמני" , "יעלת אוהבים", "יומי ולילי"

הקצידא: "אל צור נסהו"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"