קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "לך לך"

יום שבת

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "לך לך", בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "רמל למיא"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "שדי קדושי"

פיוטים נבחרים: "שעה ניב דל" , "מאל אני שואל", "שער פתח דודי"

הקצידא: "אדיר ומהולל"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"