קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "בראשית"

יום שבת

לחשיפת שירת הבקשות לציבורים נוספים ומגוונים באשדוד וברחבי הארץ, יקיים המרכז את שירת הבקשות לראשונה, גם על הבמה.

סדרה בת 20 מופעים של שירת הבקשות בלחן יהודי מרוקו, מפרשת "בראשית" ועד פרשת "זכור", עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליוויי נגנים.

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "בראשית", פרשה הפותחת את סדרת הבקשות, בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "רמל למיא"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "שבת כאישון בת עין"

פיוטים נבחרים: "אפצחה רינה ותודה" , "יפה נאוה מה לך דווה", "ירום ונישא"

הקצידא: " צמאה נפשי"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"