שבת פרשה ״תצווה״ שבת ״זכור״

שבת פרשה ״תצווה״ שבת ״זכור״

יום שבת
07.03.2020
4:00