שבת פרשת ״יתרו״

שבת פרשת ״יתרו״

יום שבת
15.02.2020
04:00