top6.jpg
רבי דוד אדרי -קרדיט לימור אדרי

שירת הבקשות

בכל שנה משבת בראשית ועד שבת זכור – שבתות החורף נהגו יהודי צפון אפריקה לקום באשמורת הבוקר להתאסף בבתי הכנסת ולצאת בשירי שבח והודיה לקב"ה, המרכז לפיוט ושירה אשדוד שימר מסורת זו מזה 30 שנים אותה החל הפייטן רבי מאיר עמר ז"ל . 

המרכז מארגן ומפיק חמש עשרה שבתות של פיוטים משירת הבקשות בבתי כנסת שונים ברחבי העיר אשדוד בשעה ארבע לפנות בוקר בראשותו של רבי דוד אדרי ובערבי שבתות בראשותו של הפייטן אברהם אדרי בשיתוף אנסמבל הפייטנים הישראלי של המרכז לפיוט ושירה וכן פייטנים אורחים.

תאריכים ומקומותתאריכים ומקומות

16.12.17 שבת פרשת "מקץ" בביהכנ"ס "רבי דוד בן ברוך" רחוב הרב קוק 5,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

23.12.17 שבת פרשת "ויגש" בביכהנ"ס "פורת יוסף-מנחת שי" רחוב פורצי הדרך 19,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

30.12.17 שבת פרשת "ויחי" בביהכנ"ס "מגן אברהם" רחוב הרב שאולי 3,רובע ד,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

5.1.18 שבת פרשת ״שמות״ בביכהנ״ס ״אהלי שם״ברקת 5 ,רובע י״ז ,אשדוד

פייטנים : אברהם אדרי ואבי אפנג'ר

19.1.18 שבת פרשת ״בא״ בביהכנ״ס ״זכרון אברהם״ רחוב נחל קדרון 15,רובע י"א ,אשדוד

פייטנים : אברהם אדרי ואבי אפנג'ר

27.1.18 שבת פרשת ״בשלח״ בביכהנ״ס ״מקור ברוך״ רחוב עמרם חזנוב 4 ,רובע ט"ו,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

3.2.18 שבת פרשת ״יתרו״ בביהכנ״ס ״רשב״י״ הר גלעד 6 ,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

10.2.18 שבת פרשת ״משפטים״ בביהכנ״ס ״אליהו הנביא״ רחוב דב גור ,רובע ו,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

16.2.18 שבת "תרומה" בביהכנ"ס "שאר ישוב"רחוב מונטיפיורי 4,רובע ט"ו ,אשדוד

פייטנים:אברהם אדרי ואבי אפנג'ר

24.2.18 שבת פרשה ״תצווה״ שבת ״זכור״ בביהכנ״ס ״אוהל חיים״ בי״ס שחר ,רובע ד,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של דוד אדרי